Uzunca bir aranın ardından herkese merhabalar.

24 Ağustos 2021 itibariyle VMware Cloud Foundaton ekibi VCF’in 4.3 sürümünün genel kullanıma sunulduğunu duyurdu.

Gelin hep birlikte bu sürümde neler değişmiş, neler geliştirilmiş bir göz atalım.

Yenilikler

Bu sürümde gelen yenilikleri ve değişiklikleri şöyle sıralayabiliriz:

Flexibility in Application Virtual Networks (AVN): NSX Edge Cluster…

All users must understand the differences between endpoint and identity management. You must understand how to secure the endpoint and the infrastructure. Understanding all major components and the architecture of the product enables you to troubleshoot your own deployment.

Workspace ONE Overview

Workspace ONE includes areas for endpoint and identity…

In this post, I will provide an overview of Horizon Pools.

Desktop Pools

Horizon Desktop Pool is a desktop collection that users can select when logging in using a Horizon Client or web browser.

When creating a pool, the goal should be to abstract the end user’s profile and apps from the…

In this post we will look at VMware Horizon 7 for beginners and those who want a single source of summary information.

VMware Horizon 7 is one of the VDI products that enables IT departments to run virtual machine (VM) desktops and applications in the data center and remotely deliver…

Host profile özelliği host yapılandırmasını içeren bir profil oluşturmaktadır. Host yapılandırması ve uyumluluklar için otomatik ve merkezi bir mekanizma sağlar. Host profiles hostlara tek tek uygulanabildiği gibi clusterlara da uygulanabilmektedir. Host profile bilgileri genellikle tüm yapılandırma bilgilerini depolamak için yeterlidir ancak Auto Deploy kullanıldığında bazen kullanıcıdan girdi istenebilmektedir.

Host Profile…

Aynı anda çok sayıda ESXi host yükleyebilmek için scriptleri kullanma, host profillerini kullanma birçok yöntem vardır. Auto Deploy Servisini kullanmak da bu yöntemlerden biridir. Şimdi Auto Deploy’un nasıl yapılandırıldığını ve yönetildiğini adım adım inceleyelim.

Auto Deploy Öngereksinimleri

ESXi yükleme işlemi için Auto Deploy’u kullanabilmek için aşağıdaki öngereksinimlerin karşılanmış olması gerekmektedir:

Content packler vRealize Log Insight’a sorun giderme adına önemli bilgilerin eklenmesine yardımcı olmaktadır. Log Insight Content Pack’ten Marketplace’e girerek veya marketplace.vmware.com’dan content packlere ulaşılabilmektedir.

vSphere, VSAN ve vRealize Operations Content Packleri Log Insight ile birlikte gelir. NSX, vRealize Automation, vRealize Orchestrator, vRealize Business, Linux, Site Recovery Manager ve daha önce…

vRealize Log Insight Mimarisi

SDDC’deki vRealize Log Insight’ın mimarisi, log mesajlarının toplanması için çeşitli kanallar sağlamaktadır. vRealize Log Insight clientları, ILB Virtual IP (VIP) adresine bağlanır ve vRealize Log Insight agent aracılığıyla syslog veya Ingestion API’sini kullanarak Log Insight’a logları gönderirler. Userlar ve adminler de kullanıcı arayüzünü veya API’yi kullanarak…

Busra Mert

Solution Engineer @VMware

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store